Forsikring Min side

Generelt om forsikringerne

 

Tjek din forsikringspolice og dine forsikringsbetingelser
Når du har købt din forsikring gennem Medlemsbutikken, vil Tryg sende din forsikringspolice sammen med de gældende forsikringsbetingelser. Tjek, at dine forsikringspolicer og -betingelser er i orden. Kontakt Medlemsbutikken på 7021 6444, hvis noget ikke er, som det skal være, eller du kan rette dine oplysninger på min side.

Samtykkeerklæring
Som ny kunde vil du, når du har bekræftet, at forsikringerne skal træde i kraft, modtage et brev fra os. I brevet oplyses du om, at du har givet samtykke til, at Medlemsbutikken må videregive fortrolige oplysninger til Tryg. Det kan for eksempel være CPR-numre og oplysninger om dine og din husstands forsikringsforhold.

Garantifond
Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, som du tegner gennem Medlemsbutikken, er omfattet af Garantifonden (www.skadesgarantifond.dk). Dette gælder også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private forsikringer.
 

Læs mere om:
Ændringer i mine forsikringer
Betaling
Ikrafttrædelsesdato
Fortrydelsesfrist
Opsigelse